Dom Pomocy Społecznej w Kozuli


Idź do treści


Dom Pomocy Społecznej w Kozuli przeznaczony jest dla 220 osób: w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Jest to placówka stacjonarna, zapewniająca całodobową opiekę i zaspokajająca potrzeby bytowe,
edukacyjne, społeczne i religijne.

Dom położony jest na terenie malowniczego XIX-wiecznego parku. Pobliski las, rzeka, łąki tworzą swoisty mikroklimat sprzyjający psychicznemu i fizycznemu zdrowiu mieszkańców. Zespół budynków został zlokalizowany w miejscu dawnej zabudowy gospodarczej obok zabytkowego dworku.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego