Deklaracja dostępności

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsza deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpskozula.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa www.dpskozula.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kozuli są zamieszczone dokumenty, które nie są dostępne cyfrowo.

 • Serwis zawiera tylko i wyłącznie pliki graficzne oraz PDF, które powstały poprzez zeskanowanie papierowych dokumentów bez rozpoznawania tekstu.
 • Nie wszystkie elementy graficzne umieszczone na stronie w tym galerie zdjęć posiadają opis oraz tekst alternatywny w przypadku braku możliwości wyświetlenia zamieszczonej grafiki.

 Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce.

Tłumacz języka migowego

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli aktualnie nie korzysta z tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2022-03-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – dps.kozula@o2.pl lub telefonicznie – 833433470.

W zgłoszeniu podaj:

 1. swoje imię i nazwisko,
 2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 4. opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli znajduje się w kompleksie dwóch budynków.

Adres siedziby: Kozula 1, 21-500 Biała Podlaska

 1. Wjazd na teren placówkijest możliwy automatycznymi bramami oznaczonymi numerami I i II. Wjeżdżając bramą nr I, po prawej stronie znajduje się zabytkowy budynek dworku przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kompleks po lewej stronie dostępny jest dla młodzieży, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku.
 2. Oba budynki wyposażone są w podjazd umożliwiające dostanie się do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Obok budynków znajduje się wiele wolnych miejsc do parkowania.
 4. Wewnątrz budynku można poruszać się z wykorzystaniem klatek schodowych oraz czterech wind osobowych, które znajdują się w budynku B1, B3 oraz dworku.
 5. Pokoje mieszkalne dostosowane są do osób posługujących się wózkiem inwalidzkim.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.