07.03.2016r. Przetarg na : Dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

07.03.2016r. Przetarg na : Dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Zakończony

Ogłoszenie nr 359548 – 2016 z dnia 2016-12-06 r.
Biała Podlaska: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.dpskozula.pl
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://dpskozula.pl/wp-content/uploads/2018/03/DSCF4292.jpg);background-size: cover;background-position: left bottom;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}