Terapia zajęciowa mieszkańców domu prowadzona jest indywidualnie i grupowo z osobami o podobnych zainteresowaniach. Dom dysponuje czterema pracowniami tj. tkacko-krawiecką, gospodarstwa domowego, ślusarsko-stolarską, pracownią służącą do podtrzymywania umiejętności i zwiększania aktywności mieszkańca.

Zajęcia indywidualne odbywają się w pokojach mieszkańców, natomiast zajęcia grupowe w odpowiednich pracowniach. W ramach terapii prowadzone są różne zajęcia: plastyczne, malowanie, wyklejanie, wycinanki, szydełkowanie, haftowanie, wyplatanie ze sznurka. Prace wykonane przez mieszkańców eksponowane są w domu i na zewnątrz.
Prowadzone są również zajęcia muzyczne i artystyczne, gdzie mieszkańcy pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej przygotowują okazjonalne programy artystyczne, śpiewają piosenki, recytują wiersze.
Istnieje również dodatkowa forma usprawniania dzieci i dorosłych – hipoterapia.

Od kilku lat prowadzimy zajęcia z alpakoterapii i dogoterapii. Poprzez zabawy, głaskanie i karmienie mieszkańcy otwierają się, relaksują oraz chętniej wykonują ćwiczenia

Mieszkańcy mają możliwość swobodnego odbywania praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem. W kaplicy domu odprawiane są Msze Święte przez księdza kapelana domu.
Co roku odbywają się wycieczki oraz pielgrzymki do miejsc kultu religijnego.

 

Ważnym elementem jest także otwartość na środowisko lokalne. Pozwala to przełamać izolację i osamotnienie. Okoliczni mieszkańcy są zapraszani i niejednokrotnie uczestniczą w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez dom. Jedną z większych imprez ogólnopolskich, którą stworzył DPS w Kozuli jest m.in. Festyn Integracyjny “Kocham Cię Życie” czy integracyjne noworoczne kolędowanie “Hej kolęda, kolęda”.