W pawilonie rehabilitacyjno – leczniczym mieszczą się gabinety: fizykoterapii, hydroterapii, lekarski z pokojem zabiegowym oraz nowocześnie wyposażona sala doświadczania świata i sala gimnastyczna. Mieszkańcy są objęci stałą opieką psychologa.

Opieka nad mieszkańcami jest bardzo absorbująca. Starość i niepełnosprawność, dysfunkcje narządu ruchu, zaburzenia pamięci, tęsknota, samotność, są to stany wymagające stałej opieki i bezwzględna jest pomoc opiekunów i rehabilitantów. Dobro mieszkańca i jego samopoczucie jest naszym podstawowym zadaniem. Opiekunowie wychodzą na przeciw potrzebom mieszkańca, szukając odpowiednich metod pracy i zachowań.

Praca personelu opiekuńczo-rehabilitacyjnego jest bardzo satysfakcjonująca ale niesie ze sobą zagrożenia chociażby ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. W związku z tym czynimy ciągłe starania by je maksymalnie ograniczać. Zostały opracowane i wdrożone procedury dotyczące prawidłowego podnoszenia ciężarów i osób. Opracowano szczegółowe instrukcje, które są stale dostępne pracownikom. Ponadto opracowano ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy. Aby usprawnić pracę przy pielęgnacji mieszkańca zakupiono wiele sprzętu ułatwiającego podnoszenie i przemieszczanie chorych, między innymi: podnośniki do hydro-wanny, łóżko do kąpieli chorych.