Dom Pomocy Społecznej w Kozuli jest najstarszym domem na terenie powiatu bialskiego. Położony jest tuż za miastem Biała Podlaska w odległości ok. 5km. od centrum miasta.

Dom jest placówką stacjonarną zapewniającą całodobową opiekę, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkujących. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu również ze świadczeń zdrowotnych

Image module

W zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Budynki wielokondygnacyjne posiadają dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość wyposażona jest w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy.

W 2009 roku Dom Pomocy Społecznej uzyskał zezwolenie od Wojewody Lubelskiego na prowadzenie tego typu działalności i spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r./Dziennik Ustaw Nr 217 poz.1837/.