Przy Domu Pomocy Społecznej powołane zostało w Kozuli Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego “Stokrotka”, którego celem jest udzielanie pomocy we wszystkich możliwych formach osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a przede wszystkim wspieranie zadań Dom Pomocy Społecznej w Kozuli oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Innym ważnym celem jest także dostosowanie standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi do wymogów Unii Europejskiej, współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej w wymiarze międzynarodowym, a w szczególności europejskim, kreowanie w środowisku lokalnym postaw i mechanizmów społecznych sprzyjających współpracy z administracją publiczną, samorządami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
Wszystkich, którzy chcą pomagać innym, zdobyć doświadczenie i uczestniczyć w programach wsparcia osobom niepełnosprawnych zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem.

Image module
Darowizna
Jesteśmy wdzięczni za wspieranie naszej działalności przekazując 1% podatku dochodowego.
W PIT-36, 37 lub 38 wpisujemy:
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „STOKROTKA” w Kozuli
Nr KRS 0000174430 oraz kwotę darowizny

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Stokrotka” w Kozuli
21-500 Biała Podlaska
Tel
(083) 343 82 36 Faks (083) 343 34 70
NIP: 537-22-87-532
REGON: 030936646

nr konta bankowego:

06 8025 0007 0018 6270 2000 0010